کد خبر: ۱۱۶۵
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۳
سمیتئاتر چیست : سمیتئاتر توسعه مهارتها و تلفیق دانش تئوری و تجربه کسب شده از چالش های پیش رو، در حوزه های مختلف می باشد. ترکیب دانش تئوری و تجربی تنها به صورت تدریس نمی تواند اثربخشی مطلوب داشته باشد. موسسه آموزشی پدیده تبار در راستای ارتقاء کیفیت یادگیری در آموزش، برای نخستین بار در ایران به تلفیق دانش تئوری، تجربی و نمایشی اقدام نموده است.                     

شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر