کد خبر: ۱۱۶۰
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۶
خانم دکتر مولاوردی معاون محترم رییس جمهور در نخستین سمیتئاتر خانواده با محوریت سکوت در خانواده به عنوان حامی معنوی برگزاری این رویداد به ایراد سخنرانی پرداختند.


خانم دکتر مولاوردی معاون محترم رییس جمهور در نخستین سمیتئاتر خانواده با محوریت سکوت در خانواده به عنوان حامی معنوی برگزاری این رویداد به ایراد سخنرانی پرداختند.

منبع: واحد اجرایی سمیتئاتر پدیده تبار
سمیتئاتر