شرکت پدیده تبار-مبدع رویکرد نوین سمی آرت در ایران

سمیتئاتر
   
       

شرکت بین المللی پدیده تبار، با اتکاء به تجارب گذشته و نیز توجه به شیوه‌های نوین آموزش سرمایه‌های انسانی سازمان‌ها و نیز کلیه نیازهای آموزشی کارکنان، اعم از شغلی، فرهنگی، توانائی‌های عمومی و مدیریتی و با پیش‌بینی دوره‌های بازآموزی، بهسازی و نوآوری بر مدار پیشرفت‌های علمی و فن آوری‌های نوین حرف وابسته به صنعت و خدمات، آماده همکاری با سازمان‌ها در جهت برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های مرتبط (کارگاه آموزشی شکلی از برگزاری برنامه آموزشی در حیطه حرکتی با نگرش آموزش به شکل یادگیری و فراگیر محور می‌باشد) ارزشیابی اثر بخشی آموزشی، پایش استاندارد سازی فرآیندهای آموزشی می‌باشد.   

           
پژوهش
   

مخاطب و همراه ارجمند، جهت سفارش اجرای کارگاه / دوره لطفاً فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید.

واحد آموزش شرکت پدیده تبار   


متن ثبت نام
طبقه بندی آموزش
مهارتهای ارتباطی
مهارتهای فروش
مهارتهای اداری
مهارتهای بازاریابی
مهارتهای مالی
مهارتهای تجاری و بازرگانی
مهارتهای قراردادها
مهارتهای مدیریتی
مهارتهای بانکداری
مهارتهای متفرقه
حکایتها و مطالب مدیریتی
صادرات و تعاریف و مفاهیم مرتبط با آن
سازمان توسعه تجارت ایران

صادرات و تعاریف و مفاهیم مرتبط با آن

صادرات در لغت به معنای...
ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی (بخش 2)

ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی (بخش 2)

این قراردادها با حقوق عموم جامعه ارتباط مستقیم دارند
قراردادهای ایرانی در معرض نمایش شرکای جهانی
کنفرانس رونمایی از قراردادهای جدید نفتی ایران آغاز شد

قراردادهای ایرانی در معرض نمایش شرکای جهانی