فرم ساز

گروه هنری آرتا

شرکت پدیده تبار در راستای عملیاتی سازی شیوه های نوین آموزشی، با بهره مندی از تجارب هنرمندان و اساتید به نام در حوزه علم و هنر، گروه هنری آرتا را شکل داده است.

گروه هنری آرتا شرکت پدیده تبار

فرم سفارش اجرای تئاتر(مشخصات اعلامی از سوی کارفرما)
نام و نام خانوادگی:
نام مجتمع/ سازمان/ شرکت:
زمینه فعالیت:
لطفا فیلد فعالیت سازمان خود را مشخص نمایید.
محوریت تئاتر درخواستی:
بر اساس درخواست کارفرما
تعداد مخاطبان:
بر اساس درخواست کارفرما
سمت مخاطبان:
بر اساس درخواست کارفرما
تعداد ساعات برگزاری:
بر اساس درخواست نسبت به نیاز کارفرما
تکرار اجرای تئاتر:
بر اساس درخواست کارفرما
مشاور موضوع تئاتر:
بر اساس درخواست کارفرما
نویسنده سناریو:
بر اساس محتوی و سرفصل داده شده توسط کارفرما و کارگردان گروه هنری آرتا
کارگردان هنری:
کارگردان حرفه ای تئاتر که بازیگران گروه را شخصیت پردازی نموده و تیم را مدیریت می نماید.
بازیگران:
بازیگران حرفه ای (نقش آقرینان) بر اساس درخواست کارفرما
تعداد بازیگران:
بر اساس متن و سناریو
گریم:
بر اساس متن و سناریو
وسایل:
دکور و موارد دیگر....
لباس:
لباس و پوشش متناسب با سناریو
صدا:
بر اساس تعداد بازیگران
نور:
با توجه به امکانات سالن
کد امنیتی:
Chaptcha