فرم ساز

شرکت آموزشی پدیده تبار در راستای بالا بردن کیفیت یادگیری در آموزش، برای نخستین بار در ایران اقدام به تلفیق دانش تئوری، تجربی و نمایشی نموده، که در این اقدام دانش و مهارتهای نوین توسط اساتید برجسته به صورت کاملا کاربردی به همراه گروهی از بازیگران حرفه ای تئاتر اجرا و نمایش داده می شود.

*لزوم برگزاری :

سمیتئاتر یعنی قرار دادن یک محصول در ذهن مخاطبان. بیان استراتژی‌های آموزش در قالب تئاتر روشی است که در ذهن مخاطب می ماند و سمیتئاتر با انگیزه اثرگذاری در کیفیت آموزش به عنوان گام اول برای پیشرفت کاربران در تثبیت دانسته های آنان و آموزش مطالب جدید به آنها می باشد.

*نحوه اجرا و برگزاری :

پس ازتکمیل و ارسال فرم سفارش اجرای سمیتئاتر، نیازسنجی توسط کارشناسان آموزش و برگزاری جلسات بین استادان مرتبط و مشاوران هنری، سناریو نویسی تخصصی توسط نوسیندگان با توجه به نیازهای درخواست کننده و هماهنگی تمرین بازیگران با استاد در قالب نقش آفرینان، که در چند اپیزود و سخنرانی استاد در تحلیل تئاتر پس از هر بخش صورت می پذیرد و در پایان به یک جمع بندی و ارایه راهکارهای عملیاتی می انجامد .

مخاطب و همراه ارجمند، جهت سفارش اجرای سمیتئاتر لطفاً فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید.

  واحد سمیتئاتر شرکت پدیده تبار

فرم سفارش اجرای سمیتئاتر(مشخصات اعلامی از سوی کارفرما)

نام مجتمع/ سازمان/ شرکت:
نام درخواست کننده:
شماره تماس:
زمینه فعالیت:
لطفا فیلد فعالیت سازمان خود را مشخص نمایید.
محوریت سمیتئاتر درخواستی:
بر اساس درخواست کارفرما
تعداد مخاطبان:
بر اساس درخواست کارفرما
سمت مخاطبان:
بر اساس معرفی کارفرما
بخش مخاطبان:
بر اساس درخواست کارفرما
تعداد ساعات برگزاری:
بر اساس درخواست نسبت به نیاز سازمانی کارفرما
تعداد روز:
بر اساس درخواست نسبت به نیاز سازمانی کارفرما
تکرار اجرای سمیتئاتر:
بر اساس درخواست کارفرما
درجه علمی استاد سخنران 1:
استاد در خصوص تحلیل و نتیجه گیری سمیتئاتر پس از برگزاری هر بخش سخنرانی می نماید.
درجه علمی استاد سخنران 2:
استاد در خصوص تحلیل و مربی گری در سمیتئاتر در حین برگزاری هر بخش سخنرانی می نماید.
مشاور موضوع سمیتئاتر:
بر اساس درخواست نسبت به نیاز سازمانی کارفرما و با هماهنگی اساتید و گروه هنری و کارشناس آموزش شرکت
تعداد بخش های سناریو:
بر اساس محتوی و سرفصل داده شده توسط کارفرما و استاد سخنران و کارگردان گروه هنری آرتا
نویسنده سناریو:
بر اساس محتوی و سرفصل داده شده توسط کارفرما و هماهنگی مشاور و کارگردان گروه هنری آرتا
کارگردان هنری:
کارگردان حرفه ای تئاتر که با هماهنگی اساتید در بازیگران گروه شخصیت پردازی نموده و تیم را مدیریت می نماید.
بازیگران:
بازیگران حرفه ای (نقش آقرینان) بر اساس درخواست کارفرما
تعداد بازیگران:
بر اساس متن و سناریو
مجری:
بر اساس درخواست کارفرما
گریم:
بر اساس متن و سناریو و نقش بازیگران و تشخیص کارگردان گروه هنری آرتا
وسایل:
دکور از قبیل میز و صندلی و موارد دیگر....
لباس:
لباس و پوشش متناسب با سناریو
سالن:
بر اساس نیاز کارفرما ( تعداد نفرات درخواستی، سطح دسترسی، کیفیت سالن، پارکینگ و ..)
صدا:
بر اساس تعداد بازیگران و اساتید
نور:
با توجه به امکانات سالن
فیلم برداری:
بر اساس درخواست کارفرما با کیفیت تدوین مختلف
عکاسی:
بر اساس تعداد و کیفیت عکس
موسیقی:
بر اساس درخواست کارفرما و زمان اعلام شده
هدایای آموزشی:
بر اساس تعداد و نوع کیفیت درخواستی از طرف کارفرما
گواهی نامه:
بر اساس درخواست کارفرما به تعداد نفرات شرکت کننده
پذیرایی:
بر اساس درخواست کارفرما به تعداد نفرات شرکت کننده
ایاب و ذهاب:
ایاب و ذهاب جهت حضور تیم اجرایی و هنری در روز اجرا
تیم اجرایی شرکت:
بر اساس درخواست کارفرما
اطلاع رسانی:
بر اساس درخواست کارفرما و تعداد ارسالی
تبلیغات خبری:
بر اساس درخواست کارفرما
کارت دعوت:
بر اساس تعداد و نوع کیفیت درخواستی از طرف کارفرما
توضیحات:
کد امنیتی:
Chaptcha